Náš tím

Skúsenosti odborného tímu SORIA Development realizujúceho úspešné realitné projekty v oblasti bývania, cestovného ruchu, športu, ale aj obchodu na Slovensku a Českej republike v priebehu 15 rokov prinášajú výnimočné miesta na bývanie a trávenie voľného času.

PhDr. Alexandra Kasperová

Co-founder, partner

 • 25 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností a developmentu

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • Nottingham Trent University, Nottingham, Veľká Británia

 • spoluzakladateľ skupiny SORIA v roku 1993

 • strategické riadenie rozvoja a smerovania spoločnosti

 • komplexné projektové riadenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Zámku Herálec na luxusný boutique hotel

 • vedenie a výkonný manažment leisure & hospitality projektov v skupine (Penati golf resort, Chateau Herálec)

Ing. Michal Mrník

Co-founder, partner, CEO

 • 20 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností

 • Podnikový manažment ukončený na STU v Bratislave

 • Študijný pobyt OECD, Silicon Valley, San Francisco, USA

 • Program na podporu investícií, Dublin, Írsko

 • v skupine SORIA od roku 2007

 • supervízia tímu a vyhľadávania nových akvizícií

 • komplexné projektové riadenie rezidenčných investícií

 • v predchádzajúcich pôsobiskách:

 • koordinácia expanzie obchodných reťazcov v SR

 • ako riaditeľ divízie agentúry na podporu investícií SARIO zodpovednosť za priemyselné parky

 • člen projektového tímu vstupu zahraničných investícií PSA Peugeot Citröen v Trnave a Kia Motors v Žiline

JUDr. Dana Mrníková

projektový manažér

 • 15 rokov praxe v správnom a obchodnom práve

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • program NDI v Národnej rade SR

 • v SORIA Development, a.s. od roku 2017

 • súčinnosť na projektoch v akvizičnej fáze

 • agenda klientskej zmluvnej dokumentácie a riadenie úplného procesu klientských zmien

 • procesné úkony v rámci prípravnej a inžinieringovej činnosti projektu

 • počas pôsobenia v Slovak Telekome zastupovanie v správnych konaniach pred regulačnými orgánmi, aj na úrovni Európskej komisie a na rokovaniach s konkurenciou, koordinácia regulačnej stratégie v rámci hospodárskej súťaže

Ing. Miroslava Hollá

senior projektový manažér

 • 10 rokov skúseností v oblasti stavebníctva a nehnuteľností

 • Technické zariadenie budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

 • projektový manažment Prince2, Bratislava

 • v SORIA Development, a.s. od roku 2019

 • komplexné projektové riadenie rezidenčných projektov

 • posudzovanie akvizícií, value engineering projektovej dokumentácie

 • v portfóliu dokončených viac ako 950 bytov v rezidenčných projektoch spoločností Lucron, ITB, YIT

 • realizácia zariadení pre seniorov a retailových prevádzok

 • ocenenia riadených projektov: Čerešne – JIC Awards Slovakia 2019 a Kivikko – Progresívne cenovo dostupné bývanie 2014

Bc. Karolína Kasperová

projektový manažér

 • 7 rokov skúseností v oblasti leisure & hospitality

 • 3 roky skúseností v oblasti nehnuteľností

 • Real estate Economics & Finances, London School of Economics, Londýn, Veľká Británia

 • bakalárske štúdium v hotelovom manažmente, Univerzita Les Roches, Švajčiarsko

 • magisterské štúdium Entrepreneurship Management & Innovations, University of Bath, Bath, Veľká Británia

 • v SORIA Development, a.s. od roku 2020

 • zodpovednosť za stratégiu pri výbere portfólia rezidenčných nájmov

 • koordinácia a manažment nájmu bytov a nebytových priestorov

 • agenda starostlivosti o klientov

Ján Kasper, ml.

projektový manažér junior

 • študijný pobyt Arizona State University, Tempe, USA

 • University of Central Lancashire, Preston, Veľka Británia

 • v SORIA Developmnet, a.s. od roku 2022

 • spolupráca v akvizičnej fáze projektu

 • príprava analýza prieskumov pre potreby posudzovania investičných príležitost

 • riadenie časti real – estate projektu

Lucia Vlčková

asistent projektových manažérov

 • 5 rokov skúseností v oblasti registratúry a e-governmentu

 • aktuálne vysokoškolské štúdium v oblasti verejnej správy

 • participácia pri testovaní a zavádzaní elektronických systémov a spracovaní projektov CBA

 • príprava metodík a postupov

 • v SORIA Development, a.s. od roku 2021

 • vedenie evidencií a príprava podkladov, analýz pre ďalšie spracovanie

 • archivácia a správa elektronickej komunikácie

 • spolupráca na projektoch v určených oblastiach

Ozvite sa nám

SORIA Development, a.s.
Révová 7
811 02 Bratislava
info@soriadevelopment.sk