Vodojem Vtáčnik II.

Výstavba technickej infraštruktúry je viac-menej nevyhnutná v každom developerskom projekte a len málokedy je táto vybavenosť základom novej štvrte, ktorú po dokončení obsluhuje. V spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., sme realizovali ako vyvolanú investíciu na zásobovanie vodou novej štvrte Bratislavy vodojem Vtáčnik II. Ten je prepojený výtlačným potrubím s vodojemom Vtáčnik I. a distribučným potrubím pre celú novú oblasť Bratislava – Vtáčnik. Vodojem bol odovzdaný do prevádzky v roku 2020.

Ozvite sa nám

SORIA Development, a.s.
Révová 7
811 02 Bratislava
info@soriadevelopment.sk