Krásne Hôrky

Len dva kilometre od Žiliny na konci obce Hôrky s výhľadom na prírodu sme pripravili 41 pozemkov na rodinné domy. V zložitom kopcovitom teréne, na mieste bývalého a opusteného technického objektu telekomunikačného vysielača z druhej polovice minulého storočia sme v roku 2016 skolaudovali inžinierske siete, komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie. Lokalita ponúka dobrú dopravnú dostupnosť a príjemné prostredie v blízkosti prírody.

Ozvite sa nám

SORIA Development, a.s.
Révová 7
811 02 Bratislava
info@soriadevelopment.sk